Ogłoszenie o zatrudnieniu – Lekarzy
17 września 2020
Ogłoszenie o zatrudnieniu – kontrakt
15 grudnia 2020

Oświęcim 01.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej   w Oświęcimiu zatrudni od zaraz w pełnym wymiarze czasu pracy:

Specjalistę ds. bhp

Od kandydata oczekujemy:

  • wykształcenia kierunkowego
  • znajomość przepisów bhp i umiejętność stosowania ich w praktyce
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  z art. 6 ust. 1  lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.