Ogłoszenie o zatrudnieniu – Specjalista ds. zamówień publicznych
27 sierpnia 2020
Ogłoszenie o zatrudnieniu – Specjalista ds. bhp
7 grudnia 2020

Oświęcim 17.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej poszukuje:

 

LEKARZY

 

chętnych do rozpoczęcia specjalizacji w ramach  rezydentury:

  • chorób wewnętrznych
  • położnictwa i ginekologii
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • chirurgii ogólnej
  • neurologii
  • psychiatrii
  • rehabilitacji medycznej
  • medycyny ratunkowej

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258

 

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.