Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie specjalistycznych porad lekarskich w poradni rehabilitacyjnej
14 marca 2022
przetarg pisemny nieograniczony na samochód ciężarowy GAZ model GAZELA 3302 MR’ E3 3,5t
25 kwietnia 2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań TK przez 7 dni w tygodniu, drogą teleradiologii i/lub stacjonarnie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu