Ogłoszenie o pracę – Lekarze do pracy w dziedzinie radiologii i chorób wewnętrznych
3 lutego 2021
Ogłoszenie o pracę – Pracownik Działu Infrastruktury ds. budowlanych
13 kwietnia 2021

Oświęcim 09.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

Specjalistę ds. zamówień publicznych

Wymagania:

         • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, zamówienia publiczne, ekonomia,
         • bardzo dobra znajomość pakietu Office w szczególności Word, Excel,
         • umiejętność działania pod presją czasu i zarządzania czasem własnym,
         • umiejętność logicznego myślenia oraz łatwość uczenia się,
         • dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość, samodyscyplina.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448258

 

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  z art. 6 ust. 1  lit.    a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.