Ogłoszenie o zatrudnieniu – kontrakt
15 grudnia 2020
Ogłoszenie o pracę – Lekarze do pracy w Poradniach Specjalistycznych
3 lutego 2021

Oświęcim 14.01.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni:

Pielęgniarki do pracy w oddziałach szpitalnych


 

Oferujemy:

  • umowę o pracę (pełny wymiar czasu pracy)
  • stabilne zatrudnienie
  • mieszkanie
  • możliwość rozwoju

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448283, 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  z art. 6 ust. 1  lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.