Ogłoszenie o pracę – Lekarze do pracy w Poradniach Specjalistycznych
3 lutego 2021
Ogłoszenie o pracę – Specjalista ds. zamówień publicznych
10 lutego 2021

Oświęcim 02.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Oświęcimiu zatrudni od zaraz na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną:

Lekarzy

specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

  • radiologii
  • chorób wewnętrznych

Forma zatrudnienia i warunki do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  z art. 6 ust. 1  lit.    a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.