Dokumentacja dotycząca konkursu ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie specjalistycznych porad lekarskich w poradni chirurgii dziecięcej
18 czerwca 2021
Konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
4 sierpnia 2021

Oświęcim 30.07.2021 r..

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od zaraz na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną:

 

Lekarza

 

specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

 

Medycyny ratunkowej

 

Forma zatrudnienia i warunki do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  z art. 6 ust. 1  lit.    a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.