Ogłoszenie – Dyrekcja ZOZ Oświęcim zatrudni od zaraz na umowę o pracę Lekarza
13 lutego 2020
Konkurs – udzielenie świadczeń przez psychologa w Poradni Odwykowej oraz pełnienie funkcji koordynatora
17 lutego 2020

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni na umowę o pracę:

magistra farmacji
w Aptece Szpitalnej

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293 lub 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.