Zapytanie Ofertowe w zakresie brakowania dokumentacji
8 maja 2019

Ogłoszenie do składania ofert

ZOZ w Oświęcimiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi:

„Wykonanie nasadzeń zieleni – drzew i krzewów na terenie wskazanym przez Zamawiającego”

WYNIKI

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie zał. 1

Ogłoszenie zał. 2

Ogłoszenie zał. 3

Ogłoszenie zał. 4