Rokowania na sprzedaż samochodu specjalnego – ambulansu sanitarnego – unieważnienie
3 marca 2021
Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z zagospodarowaniem terenu
30 marca 2021

Oferta konkursowa na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – z zakresu radiologii w Pracowniach Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej