Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja Oddziału

Budynek główny,
I piętro, pok. 108

Telefony kontaktowe

Ordynator:      +48 33 8448 402
Oddziałowa:   +48 33 8448 387
Sekretariat:     +48 33 8448 329

 

Kadra medyczna:

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Karol Koczy
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca lekarza kierującego oddziałem:
lek. med. Andrzej Machalica
Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej

Miejsce na oddziale:

Liczba łóżek – 8

Informacje dodatkowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, do którego zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze transportują osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polegają na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawienia się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Przykładowe objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego to: nagłe zatrzymanie krążenia,; utrata przytomności; zaburzenia świadomości;; drgawki; silny ból głowy; udar mózgu; porażenie kończyny; zaburzenia mowy; nagły, ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi; masywny krwotok z przewodu pokarmowego; ostra reakcja uczuleniowa; zatrucia np. lekami, środkami chemicznymi, gazami; rozległe oparzenia; odmrożenia; udar cieplny; wychłodzenie organizmu; porażenie prądem; podtopienie; mnogie obrażenia ciała; rozległe rany; złamania; zwichnięcia; amputacja urazowa.

SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie zastępuje również lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowie, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR jest oddziałem szpitalnym, w którym Pacjenci są hospitalizowani. Wypisy z SOR realizowane są w systemie całodobowym. Czas pobytu Pacjenta w SOR może wynosić nawet 24 godziny. Pobyt Pacjenta w SOR może zakończyć się przekazaniem do dalszej hospitalizacji do oddziałów Szpitala w Oświęcimiu, przekazaniem do innego Szpitala lub wypisem do domu.

W SOR całodobowo pełni dyżur zespół lekarzy, każdy z nich jest lekarzem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Każdy z lekarzy ma przypisaną grupę Pacjentów. Pacjentowi udziela się informacji, do którego lekarza został zarejestrowany. Po zarejestrowaniu u każdego Pacjenta wykonywane są przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego krótki wywiad medyczny i pomiary parametrów życiowych tzw. TRIAGE.

Kod literowo – liczbowy nadany Pacjentowi przez personel medyczny podczas TRIAGE nie oznacza kolejności, służy jedynie do identyfikacji Pacjenta. Przy użyciu tego kodu Pacjent jest wzywany do gabinetu lekarskiego.

W SOR wykonywane są kliniczne procedury medycyny ratunkowej. Pacjenci w stanie zagrożenia życia leczeni są na stanowisku intensywnej terapii, wykonywane są zabiegi operacyjne, również w znieczuleniu ogólnym i regionalnym.

Po badaniu przez lekarza personel medyczny realizuje zlecenia lekarskie, może być wykonywana diagnostyka laboratoryjna i obrazowa. Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych to około 1 do 3 godzin. Czas oczekiwania na wykonanie badanie USG, na opisy zdjęć rentgenowskich oraz tomografii komputerowej zależy od obciążenia pracą lekarza radiologa i może wynosić nawet kilka godzin. Może wystąpić sytuacja, w której po otrzymaniu wyników badań lekarz SOR zleci powtórzenie lub poszerzenie diagnostyki, zarówno laboratoryjnej, jaki i obrazowej. Dopiero po otrzymaniu kompletu wyników badań lekarz podejmuje decyzje co do dalszego postępowania z Pacjentem, w tym co do wypisu do domu lub przekazania do innego Szpitala.

W przypadku zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia Pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. Jeśli nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, wówczas należy skorzystać z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku od godziny 08:: do godziny 18:00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza NiŚOZ. Lekarz POZ i NiŚOZ udziela porad w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

W SOR nie wykonuje się diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej celem przyśpieszenia badań planowych. Z pomocy SOR nie można skorzystać, aby zrealizować wizytę kontrolną w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, wykonać badania dodatkowe i konsultacja specjalistyczne zlecone przez lekarza prowadzącego, uzyskać recepty na leki stosowane przewlekle, rutynowego świadczenia o stanie zdrowia, skierowania do poradni specjalistycznych i zwolnienia lekarskiego nie związanych z udzieleniem świadczenia zdrowotnego w SOR.