Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 

Lokalizacja Oddziału

Budynek nr III,
II i III piętro

Telefony kontaktowe

Ordynator:      +48 33 8448 395
Oddziałowa:   +48 33 8448 297
Sekretariat:     +48 33 8448 340

Kadra medyczna:

Ordynator:
lek. med. Jerzy Machowski
specjalista neurologii

Miejsce na oddziale:

Liczba łóżek – 36
Oddział Neurologiczny – 20
Oddział Udarowy – 16 (w tym 4 łóżka Intensywnego Nadzoru Medycznego)

Informacje dodatkowe

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW:

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym znajdują się na II i III piętrze pawilonu III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.
Pacjenci Oddziałów przebywają w salach trzyosobowych w większości z węzłem sanitarnym. Oddział Neurologiczny dysponuje także jedną separatką z oddzielnym węzłem sanitarnym.

Oddział Udarowy posiada salę intensywnego nadzoru, w której znajdują się cztery stanowiska z pełnym monitorowaniem.

OPIS ODDZIAŁÓW: 

Oddział Neurologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych. Większość hospitalizowanych to pacjenci z udarami mózgu (krwotocznymi i niedokrwiennymi), dla których powstał Oddział Udarowy. Poza tym na oddziale leczeni są pacjenci z chorobą Parkinsona, padaczką, zaburzeniami korzeni nerwów rdzeniowych i innymi schorzeniami neurologicznymi.

Diagnostyka opiera się na badaniach neuroobrazujących (tomografia głowy, rezonans magnetyczny) oraz innych takich jak EEG, USG naczyń wewnątrz i zewnątrzczaszkowych, TCD kontrast, UKG oraz badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego.

W Oddziale Udarowym prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych OUN . Proces leczenia udaru mózgu wdrożony jest zgodnie z aktualnymi standardami postępowania i diagnostyki, farmakoterapii oraz wczesnej rehabilitacji neurologicznej.

Ponadto w Oddziale leczeni są pacjenci objęci programem lekowym Leczenia Stwardnienia Rozsianego.

Przyjęcia na Oddział odbywają się w trybie planowanym jak i tak zwanym ostrym.

Średnio w Oddziale rocznie leczonych jest 1800 pacjentów.

WYKONYWANE PROCEDURY:

  • podstawowa diagnostyka i leczenie zachowawcze w trybie stacjonarnym: diagnostyka i leczenie farmakologiczne zawałów mózgu, diagnostyka i leczenie farmakologiczne krwotoków mózgowych, diagnostyka i leczenie zawrotów głowy, diagnostyka nowotworów mózgu i rdzenia, diagnostyka i leczenie chorób obwodowego układu nerwowego, diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego,

  • kwalifikacja krwotoków mózgowych do leczenia neurochirurgicznego,

  • fizykoterapia: rehabilitacja ruchowa, nauka poruszania się, ćwiczenia gimnastyczne, fizykoterapia przy zespołach bólowych kręgosłupa i kończyn,

  • rehabilitacja mowy prowadzona przez logopedę,

  • szkolenie lekarzy specjalizujących się w zakresie neurologii

W ramach Oddziału funkcjonuje poradnia neurologiczna, pracownia EEG , pracownia dopplerowska – w tym USG Doppler przezczaszkowy, pracownia EMG.

Istnieje możliwość konsultacji lekarza internisty, kardiologa, ortopedy, anestezjologa oraz lekarza rehabilitacji medycznej.

Sprzęt medyczny znajdujący się między innymi na wyposażeniu Oddziału to: respirator, 6 kardiomonitorów, pompy infuzyjne, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, USG Doppler zewnątrzczaszkowy i przezczaszkowy, aparat EEG, aparat EMG.