Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Lokalizacja Oddziału

Budynek główny,
III piętro

Telefony kontaktowe

Ordynator:      +48 33 8448 212
Oddziałowa:   +48 33 8448 324
Sekretariat:     +48 33 8448 203

 

Kadra medyczna:

Ordynator:
dr n. med. Andrzej Korfanty
specjalista położnictwa i ginekologii

Miejsce na oddziale:

Liczba łóżek – 45

Szkoła rodzenia

Informacja o działaniu szkoły rodzenia

Wyprawka do porodu

Lista rzeczy potrzebnych do porodu

Informacje dodatkowe

Oddział Ginekologiczno–Położniczy dysponuje 45 łóżkami (28 łóżek w oddziale ginekologicznymi 17 łóżek w oddziale położniczym), rocznie przyjmowanych jest około 3500 Pacjentek, w tym około 1200 porodów.

Oddział posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym modelu opieki perinatalna tzn. że obejmujemy opieką Pacjentki z patologią ciąży od małego do średniego stopnia ciężkości. 

W oddziale położniczym wykonywany jest pełen zakres procedur medycznych, związanych z opieką nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz położnicą.

W oddziale ginekologicznym, w którym znajdują się również sale patologii ciąży, prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszelkich stanów chorobowych związanych z patologią ciąży (zgodnie ze stopniem referencyjności oddziału), ponadto prowadzona jest diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne chorób ginekologicznych w tym stanów przednowotworowych oraz nowotworów narządu rodnego.

W oddziale Ginekologiczno–Położniczym szkoleni są w ramach rezydentur przydzielanych przez Ministerstwo Zdrowia adepci z zakresu położnictwa i ginekologii – oddział posiada 4 miejsca szkoleniowe.

Blok Porodowy obejmuje:

 • cztery nowoczesne i komfortowe osobne, pojedyncze sale porodowe przystosowane do porodów rodzinnych (trzy sale z wannami do imersji wodnej, jedna sala z prysznicem również służącym do imersji wodnej),

 • łazienki z pełnym węzłem sanitarnym dostępne na zewnątrz sal,

 • nowoczesny w pełni wyposażony blok operacyjny z salą cięć cesarskich mieszczący się w obrębie bloku porodowego,

 • salę intensywnego nadzoru po porodach powikłanych.

W trakcie porodu Pacjentki rodzące mają możliwość skorzystania z niefarmakologicznych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego.

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego:

 • utrzymywanie aktywności fizycznej rodzącej i umożliwianie jej przyjmowania pozycji zmniejszających odczucia bólowe w szczególności: spacer, kołysanie się, przyjmowanie pozycji kucznej lub pozycji wertykalnych z wykorzystaniem sprzętów pomocniczych takich jak: gumowe piłki, worki, sako, materace,

 • masaż odcinka krzyżowo – lędźwiowego,

 • techniki oddechowe i ćwiczenia relaksacyjne,

 • impresja wodna,

 • przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego:

 • analgezja regionalna ( znieczulenie zewnątrzoponowe),

 • analgezja wziewna ( gaz przeciwbólowy Entonox),

 • analgezja miejscowa (blokada nerwu sromowego),

 • dożylne lub domięśniowe podawanie opioidów.

Oddział położniczy przygotowany jest do sprawowania kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą. Pacjentki w oddziale mają zarówno bardzo komfortowe warunki lokalowe, jak i opiekę wykwalifikowanego oraz życzliwego personelu medycznego.

Oddział pracuje w systemie rooming-in czyli w systemie matka – dziecko, gdzie matka przebywa cały czas razem ze swoim nowonarodzonym dzieckiem mając możliwość współuczestniczenia w jego pielęgnacji, opiece nad nim, nauce technik karmienia piersią oraz zasad opieki nad noworodkiem. W oddziale istnieje również możliwość odwiedzin.


Odział Położniczy dysponuje:

 • jedno- i dwuosobowymi salami z wspólnym węzłem sanitarnym (jedna łazienka na dwie sale z dostępem z każdej z sal), oraz salami jednoosobowymi z własnym węzłem sanitarnym,

 • dzieci przebywają na salach z mamami w specjalnych bezpiecznych łóżeczkach.

Oddział ginekologiczny w obrębie którego znajdują się również sale patologii ciąży, prowadzi diagnostykę i terapię wszelkich stanów chorobowych związanych z patologią ciąży od małego do średniego stopnia ciężkości zgodnie z drugim stopniem opieki perinatalnej, jak i leczenie zachowawcze oraz pełen zakres leczenia operacyjnego chorób ginekologicznych w tym pełen panel operacji z zakresu ginekologii onkologicznej.

Operacje wykonywane w oddziale są przeprowadzane zarówno metodami klasycznymi jaki i małoinwazyjnymi tzn. endoskopowymi.

Oddział Ginekologiczny dysponuje:

 • salami pacjentek z osobnym pełnym węzłem sanitarnym – każda sala posiada własną łazienkę,

 • klimatyzowaną salę pooperacyjną ze ścisłym nadzorem,

 • w pełni wyposażonym, klimatyzowanym gabinetem zabiegowym do przeprowadzania zabiegów diagnostyczno – leczniczych,

 • nowoczesną pracownie ultrasonograficzną.

W strukturze oddziału znajduję się również Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, w której pacjentki mają możliwość kontynuowania leczenia poszpitalnego prowadzonego w warunkach ambulatoryjnych przez lekarzy oddziału ginekologiczno – położniczego.