Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja Oddziału

Budynek główny,
I piętro

Telefony kontaktowe

Ordynator:      +48 33 8448 416
Oddziałowa:   +48 33 8448 413
Sekretariat:     +48 33 8448 418

Kadra medyczna:

Ordynator:
dr n. med. Tomasz Bienek
specjalista ortopedii i traumatologii

Miejsce na oddziale:

Liczba łóżek – 22

Informacje dodatkowe

Zakres działalności oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu:

W zakresie leczenia schorzeń ortopedycznych:

 • Endoprotezoplastyka całkowita stawów biodrowych cementowa/ bezcementowa

 • Endoprotezoplastyka stawów biodrowych rewizyjna – w obluzowaniach aseptycznych i septycznych. Wykonywane są zabiegi jednoetapowe – z wykorzystaniem protez modularnych, przeszczepów kostnych mrożonych liofilizowanych oraz augmentów tytanowych. W obluzowaniach septycznych – zabiegi dwuetapowe z czasowym założeniem protez uwalniających antybiotyk.

 • Endoprotezoplastyka stawu barkowego w przypadku zmian zwyrodnieniowych

 • Zabiegi artroskopowe kolana – szycie łękotek, rekonstrukcje więzadłowe, artroskopie diagnostyczno- lecznicze

 • Rekonstrukcje ścięgien ręki, operacja przykurczu Dupuytrena, odbarczanie ucisku nerwów obwodowych

 • Zabiegi w obrębie stopy i stawu skokowego – rekonstrukcje nabytych deformacji stopy – paluch koślawy, sztywny, palec szponiaste/ młotkowate, stopa płasko-koślawa, deformacje pourazowe w obrębie stopy, choroba zwyrodnieniowa stawów stopy  stawu skokowego. Zabiegi rewizyjne po wcześniejszych operacjach w zakresie stopy  stawu sokowego.

W zakresie leczenia schorzeń urazowych:

 • Zespolenie złamań dostawowych z użyciem płyt kątowo- stabilnych

 • Zespolenie złamań nasady bliższej kości ramiennej za pomocą płyt kątowo0- stabilnych oraz dedykowanych gwoździ śródszpikowych

 • Leczenie zaburzeń zrostu za pomocą przeszczepu autogennej kości gąbczastej oraz osocza bogatopłytkowego

 • Leczenie dwuetapowe złamań z czasowym wykorzystaniem stabilizatorów zewnętrznych

 • Stabilne zespolenia złamań okolicy stawu biodrowego w celu umożliwienia szybkiej rehabilitacji i wczesnego obciążania

 • Endoprotezoplastyka połowicza bipolarna stawu biodrowego w złamaniach szyjki kości udowej.