Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja Oddziału

Budynek główny,
IV piętro

Telefony kontaktowe

Ordynator:      +48 33 8448 278
Oddziałowa:   +48 33 8448 252
Sekretariat:     +48 33 4884 376

 

Kadra medyczna:

Ordynator oddziału:
dr n. med. Marian Kuczia
specjalista chirurgii ogólnej

Zastępca ordynatora:
dr n. med. Mariusz Cipała
Specjalista chirurgii ogólnej

Miejsce na oddziale:

Liczba łóżek – 40

Informacje dodatkowe

Oddział dysponuje 40 łóżkami na 11 salach chorych na 4.piętrze w budynku głównych szpitala. W oddziale znajduje się sala wzmożonego nadzoru pooperacyjnego z 4 łóżkami wyposażonymi w system monitorowania czynności życiowych.

Rocznie na oddziale leczonych jest około 2100 pacjentów, wykonywanych jest około 1300 zabiegów operacyjnych około 200 zabiegów endoskopowych.

W oddziale wykonywane są głównie:

 • operacje brzuszne z zakresu ostrych schorzeń jamy brzusznej,

 • operacje przepuklin brzusznych, najczęściej z wszczepieniem siatki z tworzywa sztucznego w tym laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych,

 • operacje pęcherzyka żółciowego, głównie laparoskopowe (ok. 300 rocznie) oraz operacje pęcherzyka i dróg żółciowych z dostępu otwartego,

 • operacje żołądka, w tym operacje z powodu nowotworów,

 • operacje jelit, w tym operacje nowotworów jelita grubego,

 • operacje proktologiczne, w tym operacje nowotworów odbytnicy i odbytu,

 • operacje piersi,

 • operacje tarczycy,

 • operacje guzów skóry i tkanek miękkich,

 • operacje żylaków kończyn dolnych,

 • amputacje kończyn dolnych z powodu niedokrwienia miażdżycowego

 • przeskórne endoskopowe gastrostomie PEG,

 • zabiegi endoskopowe: usuwanie polipów w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, endoskopowe tamowanie krwawień (w tym opaskowanie żylaków przełyku), ERCP, endoskopowe usuwanie złogów przewodowych, protezowanie dróg żółciowych, endoskopowy drenaż torbieli trzustki, protezowanie zwężeń przełyku,

 • zabiegi przezskórnego drenażu torbieli lub ropni wewnątrzbrzusznych i tkanek miękkich pod kontrolą USG.

Oprócz laparoskopowego usuwania pęcherzyka żółciowego i plastyki przepuklin pachwinowych, istnieje możliwość laparoskopowego usuwania wyrostka robaczkowego, sympatektomii i splanchnicektomii wideotorakoskopowej.

Blok operacyjny dysponuje nowoczesnymi technikami chirurgicznymi takimi jak: zestaw laparoskopowy, sprzęt do endoskopowego usuwania guzów odbytnicy techniką TEM, nóż harmoniczny, Biclamp, koagulacja w osłonie argonowej, staplery, cholangiofiberoskop, zestaw do leczenia ciężkich zapaleń jamy otrzewnej metodą podciśnieniową.

Dostępne są zaawansowane metody diagnostyczne: USG  z opcją dopplerowską, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia. Rutynowo stosowana jest technika podciśnieniowa leczenia przewlekłych ran i owrzodzeń skóry.

Pracujemy w systemie ciągłego ostrego dyżuru. Opiekę nad pacjentami pełni 8 lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej (w tym 2 specjalistów chirurgii onkologicznej), 2 rezydentów i 21 pielęgniarek, w większości posiadających dodatkowe specjalizacje, licencjat lub tytuł magistra pielęgniarstwa. W oddziale pracuje również wykwalifikowany dietetyk, który zajmuje się żywieniem pacjentów dostosowanym do schorzenia podstawowego. Prowadzone jest leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe w pełnym zakresie.