Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja Oddziału

Budynek główny,
parter

Telefony kontaktowe

Ordynator:      +48 33 8448 364
Oddziałowa:   +48 33 8448 244
Sekretariat:     +48 33 8448 343 

Kadra medyczna:

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Andrzej Gryboś
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Miejsce na oddziale:

Liczba łóżek – 8

Informacje dodatkowe

Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.

W oddziale leczonych jest ok. 240 pacjentów rocznie.

Są tu leczeni chorzy:

  • z ciężką niewydolnością wielonarządową, w tym układu oddechowego, krążenia, nerwowego, wątroby i nerek,

  • z niewydolnością narządową w przebiegu urazów wielonarządowych,

  • we wszystkich postaciach wstrząsu,

  • po skomplikowanych zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii i położnictwa.

Oddział posiada 8 stanowisk dla pacjentów dorosłych, zlokalizowanych w obrębie 2 sal chorych i 1 izolatki. Stanowiska intensywnej terapii wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt w postaci: respiratorów z możliwością prowadzenia zaawansowanych technik wentylacji, monitorów funkcji życiowych,  pomp infuzyjnych, systemów ogrzewania pacjenta. 

W oddziale dostępne są m.in.: aparaty do ciągłych technik nerkozastępczych z możliwością wykonania hemodializy, hemofiltracji, hemodiafiltracji i plazmaferezy, bronchofiberoskop, przyłóżkowy aparat RTG, aparaty EKG, defibrylatory kardiostymulatory.

W ramach anestezjologii:

  • wykonywane są znieczulenia pacjentów do zabiegów operacyjnych w obrębie bloku operacyjnego (w tym znieczulenia ogólne, regionalne i zbilansowane) oraz znieczulenia do zabiegów terapeutycznych i diagnostycznych w obrębie stanowisk znieczulenia w oddziałach szpitalnych,

  • prowadzona jest opieka okołooperacyjna nad pacjentami (współpraca z oddziałami zabiegowymi w zakresie przygotowania do znieczulenia i zabiegu oraz analgezji pooperacyjnej),

  • wykonywane są długoterminowe dostępy naczyniowe, takie jak: centralne dostępy dożylne, czasowe cewniki dializacyjne,

  • implantowane są elektrody do czasowej stymulacji serca.

W ramach oddziału funkcjonuje Poradnia Anestezjologiczna gdzie kwalifikowani są pacjenci do znieczulenia do planowych zabiegów operacyjnych.