I Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja Oddziału

Budynek główny,
II piętro

Telefony kontaktowe

Ordynator:      +48 33 8448 219
Oddziałowa:   +48 33 8448 223
Sekretariat:     +48 33 8448 419

 

Kadra medyczna:

Ordynator:
lek. med. Marlena Wichman-Dąbek
specjalista chorób wewnętrznych, alergolog

Oddział zatrudnia:
10 lekarzy w tym nefrologa, reumatologa, diabetologa, alergologa
19 pielęgniarek

Miejsce na oddziale:

Liczba łóżek – 32

Informacje dodatkowe

I Oddział Chorób Wewnętrznych przyjmuje pacjentów kierowanych przez lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Podstawowej Opieki Zdrowotnej wymagających hospitalizacji w ramach oddziału chorób wewnętrznych.

Oddział ma dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz pracowni endoskopowej, ultrasonograficznej, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie:

  • chorób sercowo-naczyniowych: badania echokardiograficzne, USG naczyń, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, Holter EKG, Holter RR, angio-TK,

  • układu oddechowego: spirometria, bronchofiberoskopia, RTG klatki piersiowej, TK klatki piersiowej,

  • układu pokarmowego: USG, diagnostyka endoskopowa ( gastroskopia, kolonoskopia ), tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Znaczny odsetek pacjentów hospitalizowanych to chorzy z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą, chorobami hematologicznymi, nerfologicznymi i onkologicznymi.

W ramach oddziału wykonywane są drobne zabiegi endoskopowe: endoskopowe polipektomie i ERCP.