Szkoła rodzenia
14 września 2018
Życzenia Wielkanocne
19 kwietnia 2019

W dniu 11.04.2019 r. w Ministerstwie Środowiska została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pod nazwą: Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją Kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”.

Wartość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 3 815 130 PLN, natomiast w formie pożyczki do 423 903,PLN. Planowany termin realizacji do 30.09.2019 rok.

Zakres inwestycji obejmuje: budowa kotłowni gazowej wraz z układem kolektorów słonecznych na potrzeby wentylacji i ciepłej wody użytkowej, wykonanie węzła zmieszania pompowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimu. Projektowana kotłownia gazowa będzie wyposażona w trzy kondensacyjne kotły gazowe po 1 000 kW każdy przy parametrach czynnika grzewczego 40/30 oC – łączna moc wyniesie 3 MW. Kotłownia będzie dostarczać ciepło głównie na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania układu technologicznego wentylacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb Szpitala.

W celu zmniejszenia kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej powstanie układ do pozyskiwania energii słonecznej. Układ ten złożony będzie z 60 kolektorów słonecznych podzielonych na dziesięć paneli.

W ramach projektu zostaną ocieplone także dwa budynki szpitalne :

  • Pawilon nr 3, w którym mieści się Oddział Neurologiczny wraz z poddodziałem Udarowym, Centrum Kardiologii  oraz poradnie specjalistyczne
  • Pawilon nr IV, w którym miesci się Oddział Pchychosomatyki i Psychiatrii, Pododdział Chemioterapii Dziennej i Apteka Szpitalna.