Roboty Budowlane – Budowa przewiązek – Dokumentacja techniczna
24 czerwca 2020
Informacja dot. realizacji programów zdrowotnych
7 lipca 2020

Projekt pn. „Ocieplenie budynku nr. 3 i budynku nr. 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”.

 

 

 

Realizowany w ramach umowy  nr 81/2019/Wn06/OA-tr-ku/D o dofinansowanie w formie dotacji oraz i umowy nr 82/2019/Wn06/OA-tr-ku/P o dofinansowanie w formie pożyczki.