Mc HAIR Bielsko Biała
11 maja 2020
Warszawa szyje maski dla medyków
11 maja 2020

Dziękujemy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za przekazane przyłbice.