Pielęgniarka systemu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
28 stycznia 2019
Pielęgniarka na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11 kwietnia 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od zaraz na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną:

Lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

  • chirurgii dziecięcej
  • neurologii
  • psychiatrii
  • chorób wewnętrznych
  • endokrynologii
  • diabetologii

Forma zatrudnienia i warunki do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.