Konkurs na udzielanie – kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym
16 września 2019
Specjalista ds. aparatury medycznej
27 listopada 2019

Oświęcim 08.10.2019 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od zaraz:

Lekarza do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Forma zatrudnienia i warunki do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.