Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie specjalistycznych porad lekarskich.
7 grudnia 2022

“Konkurs w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i zabiegów cholangiopankreatografii wstecznej i skinkterotomii endoskopowej oraz protezowania dróg żółciowych ( protezami plastikowymi oraz samorozprężalnymi) oraz protezowania przełyku, dwunastnicy i jelit, a także zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2025.”

Oferty  należy składać do dnia 27.12.2022r. do godziny 12:00 na Dzienniku Podawczym Budynku Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim w zapieczętowanej kopercie oznaczonej danymi oferenta z napisem :

„Konkurs w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i zabiegów cholangiopankreatografii wstecznej i skinkterotomii endoskopowej oraz protezowania dróg żółciowych ( protezami plastikowymi oraz samorozprężalnymi) oraz protezowania przełyku, dwunastnicy i jelit, a także zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2025”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2022r. o godzinie 12:30.