Lekarz na II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc
6 czerwca 2019
Lekarz – Szpitalny Oddział Ratunkowy
9 października 2019

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ) ogłasza konkurs na udzielanie:

kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym

z Pododdziałem Udarowym i objęcie stanowiska Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym.

 Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

01.10.2019 r. – 31.12.2021 r.

Ogłoszenie lekarz kierujący oddziałem