Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert. do konkursów w zakresie programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego
22 września 2022
100 badań obrazowych dziennie !
30 września 2022

DYREKTOR  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4

  1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.  z 2022 r., poz. 633) ogłasza konkurs na udzielanie:

– kompleksowych świadczeń lekarskich  w  II  Oddziale chorób wewnętrznych z pod. chorób płuc wraz z wykonywaniem konsultacji internistycznych lekarza specjalisty chorób wewnętrznych w Oddziale neurologicznym z Pododdziałem udarowym oraz konsultacji internistycznych lekarza specjalisty chorób wewnętrznych w Oddziale rehabilitacji neurologicznej  w godzinach dyżurowych.

Załączniki:

oferta – konkurs
ogloszenie-23.09.2022
Oświadczenie o stanie zdrowia