Informacja – SOR
18 maja 2020
ALDI – podziękowanie
22 maja 2020

 

KOMUNIKAT

Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

w sprawie sytuacji epidemiologicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

 

Prowadzone w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu badania przesiewowe w kierunku koronawirusa  zarówno u pacjentów i pracowników,  wykazały dodatni wynik u jednego z pacjentów i jednego pracownika firmy zewnętrznej.

Na mocy decyzji indywidualnych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oświęcimiu zostali objęci kwarantanną  pacjenci jak i personel jednego z Oddziałów Wewnętrznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć, oraz pozostałe Oddziały Szpitalne, w tym internistyczne, realizują świadczenia usług medycznych na zasadach uwzględniających ograniczenia wynikające z zaleceń epidemicznych wprowadzonych we wszystkich jednostkach medycznych na terenie kraju.