Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
9 marca 2020
Zawieszenie obowiązku dostarczenia oryginału skierowania
18 marca 2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu informuje, że  w związku z ogólnoświatową epidemią koronawirusa SARS 2019-nCoV od dnia 17.03.2020 roku wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej

  Szanowni Państwo,

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu informuje, że  w związku z ogólnoświatową epidemią koronawirusa SARS 2019-nCoV od dnia 17.03.2020 roku wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej znajduje się do pobrania na stronie internetowej Szpitala w zakładce:

Strefa pacjenta       Dla pacjenta

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Pacjent, Jego przedstawiciel ustawowy lub Pełnomocnik wypełnia, podpisuje a następnie wysyła wniosek listem poleconym, na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim.

Uwierzytelniona kopia dokumentacji medycznej zostanie do Państwa wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej i z potwierdzeniem odbioru.

Informacje w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej można uzyskać w godzinach od  8:00 do 15:00 pod numerami:  33 8448  205  lub 33 8448 305

Powyższa decyzja obowiązuje do odwołania !

Dyrekcja ZOZ w Oświęcimiu