Św. Mikołaj wraz ze strażakami
23 grudnia 2019
Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
29 stycznia 2020

Komunikat Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w sprawie możliwości odbioru indywidualnej

dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 1999 roku.

Komunikat Dyrektora ZOZ