Św. Mikołaj wraz ze strażakami
23 grudnia 2019
Informacja dla pacjentów i odwiedzających.
4 marca 2020

Komunikat Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w sprawie możliwości odbioru indywidualnej

dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 1999 roku.

Komunikat Dyrektora ZOZ