SYNTHOS
4 maja 2020
Bardzo ważne
8 maja 2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu składa podziękowania

za przekazane maseczki ochronne, żele antybakteryjne oraz napoje dla personelu medycznego przez Joshua Tree Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kętach.

 

Warto podziękować Panu Radnemu Powiatowemu ( chcącemu zachować anonimowość) , który systematycznie dostarcza do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wszelkie dary od firm z Kęt.