Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

  • Kontakt do IOD (Inspektor Ochrony Danych)
    Inspektor Ochrony Danych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
    ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
    mgr Grzegorz Środa, tel: 33 8448 486
    e-mail: iod@szpital.oswiecim.pl

Szanowny Pacjencie!
Szanowni Państwo!

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przekazuje Państwu treść klauzuli informacyjnej, która jest dostępna  także na tablicach ogłoszeń na terenie budynków ZOZ  , w miejscach rejestracji w poradniach specjalistycznych, w rejestracji szpitalnej  oraz w rejestracji SOR .

Klauzula informacyjna pracownicy.pdf | 654,9 KB
Klauzula informacyjna pacjenci.pdf | 1,4 MB
Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych od osób innych niż te których dane dotyczą.pdf | 1,6 MB
Klauzula monitoring.pdf | 734,7 KB
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych pracownika.pdf | 846,3 KB
Polityka cookies.pdf | 668,3 KB
Klauzula informacyjna systemu rezerwacji wizyt on-line.pdf | 1,2 MB