Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla Szpitala w Oświęcimiu – Dziękujemy
1 lutego 2021
Wieści z Ratusza 12.02.2021
22 lutego 2021

 Informacja – porody rodzinne

 

  Od dnia 01 stycznia 2021r w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zostały wznowione porody rodzinne. W porodzie rodzinnym może towarzyszyć rodzącej jedna osoba bliska.

 

  1. Osoba towarzysząca podlega wstępnemu wywiadowi epidemiologicznemu dokonanemu przez

    personel SOR (triage) oraz procedurę weryfikacyjną dotyczącą obecnego stanu zdrowia.

  1. Zespół sali porodowej decyduje o obecności osoby towarzyszącej po ocenie stanu położniczego

    rodzącej. Do momentu wejścia na salę porodową  osoba towarzysząca rodzącej oczekuje

    w miejscu wskazanym przez personel oddziału położniczego.

  1. Osoba towarzysząca w czasie przebywania na sali porodowej stosuje maseczkę ochronną

    na twarz, fartuch ochronny, ochraniacze na obuwie.