Brzeszcze pomagają pacjentom leczonym na COVID19
14 grudnia 2020
Życzenia dla Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu od Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
24 grudnia 2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu jako szpital węzłowy przeprowadzi akcję szczepień dla :

 

  • Pracowników  podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • Pracowników Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Pracowników aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • Pracowników uczelni medycznych i studentów kierunków medycznych,
  • Osób zatrudnionych w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,

        Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

 

    W związku z powyższym do dnia 14 stycznia 2021 r.  prosimy o przekazywanie list personelu Państwa placówek na poniższy adres :

metorg@szpitaloswiecim.pl

lub

zakazenia@szpitaloswiecim.pl

 

wraz z podpisanymi oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zgłoszony do szczepienia personel.

Informacje w sprawie szczepień udzielane są pod numerami telefonów 33 844 83 01 oraz 33 844 83 58

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna

Formularz szczepienia – pracownicy