Komunikat Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
17 sierpnia 2020
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej na Sesji Gminy Oświęcim
10 września 2020

Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dotycząca funkcjonowania szpitala podczas pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2