Palacz
25 stycznia 2019

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni:

Elektryka

Od kandydata oczekujemy:

  • aktualnego uprawnienia SEP do obsługi instalacji elektrycznych do 1 kV,
  • znajomości obsługi urządzeń automatyki przemysłowej (w tym urządzeń wentylacji i klimatyzacji, kotłów przemysłowych, sprężarek, agregatów prądotwórczych) oraz elektronicznych układów sterowania.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258.

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.