Laboratorium Mikrobiologiczne

Telefon

+48 33 8448 257

Lokalizacja

Budynek nr II (Oddział Chorób Pluc i Gruźlicy)
I piętro

godziny przyjęć:

poniedziałek 7:00-17:00
wtorek 7:00-17:00
środa 7:00-17:00
czwartek 7:00-17:00
piątek 7:00-17:00

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ:

 • Posiew ilościowy i jakościowy moczu – identyfikacja czynnika etiologicznego do gatunku, oznaczenie lekowrażliwości, oznaczenie czynnika hamującego wg Goulda.
 • Posiew materiałów z górnych dróg oddechowych (gardła, nosa, nosogardzieli) – identyfikacja czynnika etiologicznego do gatunku, oznaczenie lekowrażliwości.
 • Posiew wymazów i/lub punktatów z ucha środkowego i zewnętrznego – oznaczenie  czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 • Posiew wymazów z worka spojówkowego – oznaczenie  czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 • Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwociny, aspiratów oskrzelowych, popłuczyn pęcherzykowo – oskrzelowych, wydzieliny oskrzelowej) – oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 • Posiew kału w/k  czynników etiologicznych zakażeń przewodu pokarmowego: Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Campylobacter spp. – oznaczenie do gatunku.
 • Wykonanie testu immunochromatograficznego na obecność rotawirusów i adenowirusów w kale.
 • Wykonanie testu na obecność  antygenu GDH i toksyny A i B Clostridium difficile w kale.
 • Posiew i hodowla krwi w systemie automatycznym – oznaczenie  czynnika etiologicznego do gatunku i oznaczenie lekowrażliwości.
 • Oznaczenie obecności antygenu mononukleozy w surowicy (test jakościowy i półilościowy)
 • Posiew płynów z jam ciała (opłucnowego, otrzewnowego, stawowego, mózgowo – rdzeniowego i innych punktatów), oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości..
 • Posiew końcówek cewników naczyniowych – posiew ilościowy, oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 • Posiew wymazów / aspiratów z ran powierzchniowych i głębokich, owrzodzeń, ropni – oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 • Posiew materiałów z dróg moczowo – płciowych (wymazy z pochwy i szyjki macicy, wymazy z cewki moczowej, nasienia, wydzieliny gruczołu krokowego i gruczołu Bartholina), oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 • Posiew materiałów w/k grzybów drożdżopodobnych (oznaczenie do gatunku) i pleśniowych (oznaczenie do rodzaju), wykonanie mykogramu dla grzybów drożdżopodobnych.
 • Posiew materiałów w/k bakterii beztlenowych (oznaczenie do gatunku i lekowrażliwości).
 • Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową, w systemie automatycznym, oznaczenie MIC metodą E-test.
 • Wykonywanie badań w/k nosicielstwa i badań środowiska szpitalnego.
 • Kontrola skuteczności sterylizacji.
 • Posiew materiałów w/k obecności Mycobacterium metodą klasycznego posiewu na podłoże Löwensteina – Jensena.