Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego Oświęcim

Od 1 października 2022r Szpital Powiatowy im. św Maksymiliana w Oświęcimiu rozpoczął realizację Programu Pilotażowego w Psychiatrii.

Celem Programu jest wprowadzenie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w oparciu o działalność Centrów Zdrowia Psychicznego.

Model środowiskowy opieki psychiatrycznej opiera się na założeniu, że osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne i emocjonalne powinny otrzymywać pomoc możliwie najbliżej domu, w ich naturalnym otoczeniu, z uwzględnieniem ich zasobów i więzi, a oferowane im świadczenia powinny być kompleksowe i skoordynowane. W ten sposób można ograniczyć hospitalizacje w Oddziale Psychiatrycznym do absolutnie koniecznych.

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego
lekarz Aneta Kóska (aneta.koska-czp@szpitaloswiecim.pl)


Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Centrum jest Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (PZK). Jest to miejsce do którego mogą zgłaszać się wszystkie osoby doświadczające kryzysu psychicznego, a także poszukujące pomocy dla swoich bliskich w kryzysie zdrowia psychicznego.

Dyżurujący w nim koordynatorzy wstępnie zdiagnozują problem zdrowotny, udzielą wszelkiej potrzebnej informacji, zaproponują właściwy rodzaj terapii i wsparcia, pokierują i ustalą termin udzielenia dalszych świadczeń.

W ramach naszego Centrum działają dwa Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne, czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Poradnia Chorób Nerwowych i Psychicznych „Integritas”

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chełmku
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

WAŻNE INFORMACJE

KTO MOŻE KORZYSTAĆ
Z POMOCY W CZP?

Każda osoba która ukończyła 18 lat i mieszka w powiecie oświęcimskim, która doświadcza szeroko rozumianego kryzysu zdrowia psychicznego.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ
DO PZK?

 • Osoba w kryzysie zdrowia psychicznego
 • Także poszukujący dla niej pomocy bliscy, krewni, przyjaciele, czy sąsiedzi.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

 • Należy się zgłosić do PZK.
 • Można zrobić to osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 • Nie jest potrzebne skierowanie.
 • Nie ma konieczności wcześniejszego ustalenia terminu.
 • Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻNA SIĘ
SPODZIEWAĆ ZGŁASZAJĄC SIĘ DO PZK

 • Pracujący w PZK koordynatorzy opieki udzielą informacje o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
 • Przeprowadzą wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych zgłaszającego się i uzgodnią wstępny plan dalszego leczenia.
 • Uzgodnią termin i miejsce uzyskania świadczenia w ramach CZP.
 • W przypadkach, które ocenią jako pilne umówią wizytę lekarską w PZP w terminie do 72 godzin- Pokierują do Ośrodków Pomocy Społecznej w wymagających tego sytuacjach

CZP nie udziela świadczeń:

 • z zakresu leczenia uzależnień,
 • psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
 • z zakresu psychiatrii sądowej

Nasze Centrum Zdrowia Psychicznego składa się z 4 współpracujących ze sobą komórek: