Kolejne miejsca parkingowe gotowe
18 listopada 2022
Konkurs na kompleksowe świadczenia zdrowotne wraz z objęciem stanowiska lekarza kierującego oddziałem rehabilitacji neurologicznej
28 listopada 2022
“Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…”
Ks. Jan Twardowski
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki,
Pielęgniarki Agaty Fuczek
Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako osoba wrażliwa, oddana pacjentom, koleżankom i kolegom.
Głęboko poruszeni i zasmuceni koleżanki i koledzy ze Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
W sobotę 26.11.2022 odbędą się uroczystości pogrzebowe naszej drogiej Agaty Fuczek, pielęgniarki, przyjaciółki, koleżanki, żony, mamy i babci.
Rozpocznie je Msza Święta o godzinie 13:00 w Kościele Parafialnym w Przeciszowie.