Wizyta Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity
22 lutego 2021
„Wszystkie ręce na pokład ” – Spotkanie ws. Inwestycji
22 lutego 2021

Szpital w Oświęcimiu jest jedną z 15 małopolskich placówek, które – w oparciu o decyzję wojewody małopolskiego Łukasza Kmity – otrzymały środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rozbudowę instalacji tlenowej.


Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o przeznaczeniu na ten cel 54 mln zł. Z tej kwoty do naszego województwa trafiło 4,7 mln zł.

Na inwestycję w zakresie rozbudowy instalacji tlenowej Szpital w Oświęcimiu w 2020 r. otrzymał 678 877 zł. Dofinansowanie dotychczas zostało przeznaczone na fundamenty pod nowy (drugi) zbiornik, transport i montaż dzierżawionego zbiornika, jego podłączenie i synchronizację z dotychczasowym zbiornikiem, a także montaż dużej parownicy i tablicy redukcyjnej oraz wykonanie dodatkowych 10 punktów/stanowisk z dostępem do tlenu podczas intensywnej terapii. W 2021 roku zostanie przygotowanych i podłączonych do instalacji tlenowej kolejnych 120 stanowisk.

Reportaż