23 września 2022

Konkurs na udzielanie kompleksowych świadczeń lekarskich w II Oddziale chorób wewnętrznych z pod. chorób płuc

DYREKTOR  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.