15 marca 2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań TK przez 7 dni w tygodniu, drogą teleradiologii i/lub stacjonarnie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań TK przez 7 dni w tygodniu, drogą teleradiologii i/lub stacjonarnie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej