30 marca 2021

Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z zagospodarowaniem terenu

Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z zagospodarowaniem terenu Formularz ofertowy Projekt Przedmiar rozbiórki garaży Przedmiar rozbiórki szklarni PZT Zagospodarowanie terenu rys. 1-1 Zagospodarowanie terenu rys. 2-1 Zapytanie