3 marca 2021

Rokowania na sprzedaż samochodu specjalnego – ambulansu sanitarnego – unieważnienie

Rokowania na sprzedaż samochodu specjalnego – ambulansu sanitarnego   Ogłoszenie o rokowaniach Projekt umowy sprzedaży Dokumentacja fotograficzna Charakterystyka pojazdu Unieważnienie rokowań