29 czerwca 2020

Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Projekt pn. „Ocieplenie budynku nr. 3 i budynku nr. 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”.       Realizowany w ramach umowy  nr