24 czerwca 2020

Roboty Budowlane – Budowa przewiązek – Dokumentacja techniczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PROJEKTOWA  WRAZ Z PRZEDMIARAMI ROBÓT: ZOZ.DZP.271.2.V.2020
24 czerwca 2020

Pakiet Medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

We wtorek, 23 czerwca Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wicemarszałek województwa Łukasz Smółka, wiceprzewodnicząca SWM Iwona Gibas, wicewojewoda Zbigniew Starzec i radny województwa Rafał Stuglik na ręce dyrektorów
24 czerwca 2020

Ogłoszenia o negocjacjach na dostawę naczyń z pulpy celulozowej

Ogłoszenie o negocjacjach ZOZ.DZP.271.301.VI.2020