3 lutego 2020

ZOZ w Oświęcimiu zaprasza do złożenia pisemnej propozycji cenowej na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników.

ZOZ w Oświęcimiu zaprasza do złożenia pisemnej propozycji cenowej na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników.   SKM_22720020212280 załącznik 1 załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy