16 września 2019

Konkurs na udzielanie – kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni:
Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi