8 marca 2019

Konkurs na Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez Ratownika Medycznego oraz Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Oświęcim,  dnia 07.03.2019 Ogłoszenie Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej              (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z