1 stycznia 2019

Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności