Pielęgniarka na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11 kwietnia 2019
Ratownik medyczny na SOR
4 czerwca 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od zaraz:

Położną w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293 lub 8448283

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.